نظر سنجی

بهترین راه توسعه شهرک صنعتی مراوه تپه چیست؟

اخبار مهم

آرشیو

روز : ماه : سال :

نظر شما در خصوص بازگشایی گمرک قدیمی مراوه تپه چیست؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   100
شروع رأی گیری   2017-01-11 00:00:00
پایان رأی گیری   2017-02-11 00:00:00