نظر سنجی

بهترین راه توسعه شهرک صنعتی مراوه تپه چیست؟

اخبار مهم

آرشیو

روز : ماه : سال :

egtesadmogha1

معلم و شاعر بسیجی مراوه ای، شعری زیبا در خصوص اقتصاد مقاومتی سروده و در آن خطاب به دولتمردان کشور می گویند: تکیه بر همت شیران وطن باید کرد و  سفره ی خانه پر از نان وطن باید کرد.

به گزارش راه اترک، حسینعلی کریمی نسب، معلم و شاعر بسیجی مراوه ای، شعری بسیار زیبا را در خصوص اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سروده و برای سایت راه اترک و خوانندگان آن ارسال کرده است.

اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل
باز پایان شب و ظلمت و تردید آمد
                                بر گلستان دلم،مژده ی خورشید آمد
وسعت درد مرا آینه در بر گیرد
                                باید این خانه ی دل رونق دیگر گیرد
وقت آن است همه گوش به رهبر بدهیم
                               دل و جان را همه بر زاده ی کوثر بدهیم
می رسد بانگ جرس ،رهبر ما فرموده
                              وقت اقدام و عمل هست، مباش آسوده
ای برادر منشین، زود به پا خیز بیا
                             دیو بی حوصلگی را به در آویز، بیا
خاک را با هنر خویش بیا زر بکنیم
                             هر چه تهدید شده فرصت بهتر بکنیم
گنج مان حاصل رنجیست که در تحریم است
                            دشمن شب پره ی دیو صفت در بیم است
تکیه بر همت شیران وطن باید کرد
                           سفره ی خانه پر از نان وطن باید کرد
چون لباسی که شده بر تن عریانی من
                          پاسبان توأم ای صنعت ایرانی من
گر چه تا فتح و ظفر یکسره خیبر داریم
                          استواریم و سرافراز که حیدر داریم
حسینعلی کریمی نسب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید